Usluge

Zastupanja u parničnim, izvanparničnim, prekršajnim, arbitražnim i drugim postupcima:

 • radi naknade štete
 • radi naknade štete uslijed prometne nezgode
 • radi naknade štete uslijed ozljede na radu ili nastanka profesionalne bolesti
 • radi naknade štete u avionskom prometu, kašnjenje leta, kašnjenje prtljage, gubitak i uništenje prtljage
 • radi ispunjenja ugovorne obveze
 • radi nezakonitog otkaza

 • radi isplate uvećanja naknade plaće uslijed odrađenih prekovremenih sati, nočnog rada, rada nedjeljom i blagdanima

 • radi isplate

 • radi isplate po polici osiguranja poradi nastanka osiguranog slučaja i sl.

 • savjetodavne usluge
 • sastav ugovora
 • priprema dokumentacije
 • sastav pravnih akata
 • sastav oporuke
 • sastav ugovora o doživotnom uzdržavanju
 • sastav ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 • sastav nasljedničkih izjava
 • sastav specijalnih punomoći
 • priprema i sastav kompletne dokumentacija potrebne za osnivanje svih oblika trgovačkih društava
 • priprema i sastav kompletne dokumentacije potrebne za osnivanje start up-a
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • autorsko pravo
 • ostvarivanje prava na tantijeme
 • zaštita žiga
 • patentno pravo